BlackHalt writeln (by me or from manual) PHP source Codes ...

Browser

<pre>

0. RTFM = http://lv.php.net/manual/en/function.get-browser.php

1.

<?php

/*
Lietojot PHP rezervēto $_SERVER mainīgo:
Informācija: http://lv.php.net/reserved.variables
*/

echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']."\n\n";

/*
Otrs drošāks piemērs, papildus pielietojot PHP funkciju htmlspecialchars(),
kas konvertē dažus mums nevajadzīgus HTML tagus, ja tādi tur parādās:
Informācija: http://lv.php.net/manual/en/function.htmlspecialchars.php
*/

$parluks=htmlspecialchars($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],ENT_QUOTES);
echo 
$parluks."\n\n";

?>

2.

<?php

/*
Lietojot PHP get_browser() funkciju:
Informācija: http://lv.php.net/manual/en/function.get-browser.php
*/

$browser=get_browser(null,true);
#print_r($browser); // rezultāta pārbaudei izdzēst # šīs rindas sākumā, ja gribi redzēt šīs rindas izdrukāto rezultātu vērtības.

/*
php.ini failā jabūt atkomentētām rindiņām:

[browscap]
browscap = "celjsh_uz_failu/browscap.ini"

Jābūt svaigam browscap.ini
Dabūt var te: http://browsers.garykeith.com/downloads.asp
*/

# Izdrukāšanas piemēri:
echo $browser['parent']."\n";
echo 
$browser['platform']."\n\n";

# Otrs ar pārbaudi:
if(array_key_exists('parent',$browser)){
echo 
$browser['parent']."\n";
}

if(
array_key_exists('platform',$browser)){
echo 
$browser['platform']."\n";
}

?>

</pre>