BlackHalt writeln (by me or from manual) PHP source Codes ...

Sviestburti:

<?php 
header
('content-type: text/html; charset=utf-8');
//teksts
$a='btw Cilvēks spēj lasīt arī tādu tekstu, 
kurā vārdu burti ir sajaukti. Galvenais, 
lai būtu pareizs pirmais un pēdējais burts:)'
;
//translit
$a=str_replace(array('ā','č','ē','ģ','ī','ķ','ļ','ņ','š','ū','ž','Ā','Č','Ē','Ģ','Ī','Ķ','Ļ','Ņ','Š','Ū','Ž'),
array(
'aa','ch','ee','gj','ii','kj','lj','nj','sh','uu','zh','AA','CH','EE','GJ','II','KJ','LJ','NJ','SH','UU','ZH'),$a);
$b=explode(' ',$a);
$c=count($b);
for(
$i=0;$i<$c;$i++){
$d=$b[$i]{0};
$e=substr($b[$i],1,-1);
$f=$b[$i]{strlen($b[$i])-1};
$g=$f$e$d ";
//detranslit
$g=str_replace(array('aa','ch','ee','gj','ii','kj','lj','nj','sh','uu','zh','AA','CH','EE','GJ','II','KJ','LJ','NJ','SH','UU','ZH'),
array(
'ā','č','ē','ģ','ī','ķ','ļ','ņ','š','ū','ž','Ā','Č','Ē','Ģ','Ī','Ķ','Ļ','Ņ','Š','Ū','Ž'),$g);
echo 
$g;
}
?>