Google
Līdz ar eiro ieviešanu Latvijas Banka pārtraukusi kotēt valūtu kursus. Tā vietā izmantojami Eiropas Centrālās bankas publicētie eiro atsauces kursi http://www.bank.lv/statistika/datu-telpa/galvenie-raditaji/valutu-kursi. Lūdzam iepazīties arī ar šo informāciju http://www.bank.lv/monetara-politika/parmainas-arvalstu-valutas-kursu-noteiksanas-un-publicesanas-kartiba-no-2014-gada-1-janvara Upon the euro changeover Latvijas Banka has stopped quoting foreign exchange rates. Please, use the euro reference rates published by the European Central Bank http://www.bank.lv/en/statistics/data-room/main-indicators/exchange-rates. For further information, see http://www.bank.lv/monetara-politika/parmainas-arvalstu-valutas-kursu-noteiksanas-un-publicesanas-kartiba-no-2014-gada-1-janvara

Parsed from

by BlackHalt