Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 93.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 77.pantu šādā redakcijā:

"77.pants. Aicinājums uz agresīvu karu vai militāra konflikta izraisīšanu, vai genocīdu

Par publisku aicinājumu uz agresīvu karu vai militāra konflikta izraisīšanu, vai genocīdu –

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no tūkstoš minimālajām mēnešalgām līdz pieciem tūkstošiem minimālo mēnešalgu."

2. 78.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar tiesību ierobežošanu vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no piecdesmit minimālajām mēnešalgām līdz tūkstoš minimālajām mēnešalgām.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai naudas sodu no tūkstoš minimālajām mēnešalgām līdz pieciem tūkstošiem minimālo mēnešalgu."

3. 144.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā, bet juridisko personu soda ar tiesību ierobežošanu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā, bet juridisko personu soda ar tiesību ierobežošanu vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no piecdesmit minimālajām mēnešalgām līdz tūkstoš minimālajām mēnešalgām."

4. Izteikt 158.pantu šādā redakcijā:

"158.pants. Goda aizskaršana un neslavas celšana plašsaziņas līdzeklī un izmantojot publiskos elektronisko sakaru tīklus

Par tīšu goda aizskaršanu vai neslavas celšanu plašsaziņas līdzeklī vai izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus publiskajos elektronisko sakaru tīklos, –

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar tiesību ierobežošanu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām."

5. 166.pantā:

izteikt otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par tādu pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, publisku demonstrēšanu, reklamēšanu vai citādu izplatīšanu, kuros aprakstītas vai attēlotas cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska rakstura vardarbība, kā arī par šādu materiālu glabāšanu tādā pašā nolūkā –";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

6. Papildināt likumu ar 166.1 pantu šādā redakcijā:

"166.pants. Bērnu pornogrāfijas izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, izplatīšana

(1) Par tādu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanu, iegādāšanos, realizāciju, glabāšanu, demonstrēšanu, reklamēšanu vai piedāvāšanu, kas saistīti ar bērna seksuālu izmantošanu, kā arī ja minētie materiāli citādā veidā tiek padarīti izmantojami,–

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no piecdesmit minimālajām mēnešalgām līdz tūkstoš minimālajām mēnešalgām.

(2) Par nepilngadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā) –

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no tūkstoš minimālajām mēnešalgām līdz pieciem tūkstošiem minimālo mēnešalgu.

(3) Par mazgadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā) –

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no pieciem tūkstošiem minimālo mēnešalgu līdz desmit tūkstošiem minimālo mēnešalgu."

7. Papildināt likumu ar 177.1 pantu šādā redakcijā:

"177.pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā

(1) Par apzināti nepatiesu datu ievadīšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā, lai ietekmētu tās resursu darbību nolūkā iegūt tiesības uz svešu mantu, pakalpojumu vai citu mantisku labumu sev vai citai personai (datorkrāpšana), –

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no piecdesmit minimālajām mēnešalgām līdz tūkstoš minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās,–

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no tūkstoš minimālajām mēnešalgām līdz pieciem tūkstošiem minimālo mēnešalgu."

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, ja tā izdarīta lielā apmērā, –

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz trīspadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no pieciem tūkstošiem minimālo mēnešalgu līdz desmit tūkstošiem minimālo mēnešalgu."

8. Izteikt 241.pantu šādā redakcijā:

"241.pants. Patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai

(1) Par patvaļīgu (bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības) piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai (jebkurai ar datu vai telekomunikāciju tīklu savienotai ierīcei vai ierīču grupai, arī datoru, datorsistēmu, mobilo un stacionāro telekomunikāciju un citu ierīču grupai, ja šo ierīču mērķis ir veikt automatizētu datu apstrādes procesu) vai tās daļai, ja tas saistīts ar datu apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu, ja ar to nodarīts būtisks kaitējums,–

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar tiesību ierobežošanu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai mantkārīgā nolūkā, –

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju vai ar naudas sodu no piecdesmit minimālajām mēnešalgām līdz tūkstoš minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās vērstas pret valsts informācijas sistēmām,–

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no tūkstoš minimālajām mēnešalgām līdz pieciem tūkstošiem minimālo mēnešalgu."

9. Izslēgt 242.pantu.

 

10. Izteikt 243. un 244.pantu šādā redakcijā:

"243.pants. Automatizētās datu apstrādes sistēmas un tajā esošās informācijas resursu traucēšana

(1) Par automatizētā datu apstrādes sistēmā esošās informācijas neatļautu grozīšanu, bojāšanu, iznīcināšanu, pasliktināšanu vai aizklāšanu vai apzināti nepatiesas informācijas ievadīšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā, ja ar to bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma vai nodarīts būtisks kaitējums, –

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no piecdesmit minimālajām mēnešalgām līdz tūkstoš minimālajām mēnešalgām.

(2) Par automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības apzinātu traucēšanu, ievadot, pārnesot, bojājot, izdzēšot, pasliktinot, izmainot vai aizklājot informāciju, ja ar to ir bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma vai nodarīti zaudējumi lielos apmēros,–

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no piecdesmit minimālajām mēnešalgām līdz tūkstoš minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai tās izdarītas mantkārīgos nolūkos, vai ja tās izraisījušas smagas sekas,–

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no tūkstoš minimālajām mēnešalgām līdz pieciem tūkstošiem minimālo mēnešalgu.

(4) Par pirmajā un otrajā daļā minētajām darbībām, ja tās vērstas pret valsts informācijas sistēmām, –

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no tūkstoš minimālajām mēnešalgām līdz pieciem tūkstošiem minimālo mēnešalgu.

 

244.pants. Tādas ierīces ļaunprātīga izmantošana, kas izgatavota vai pielāgota, lai ietekmētu automatizētas datu apstrādes sistēmas resursus

(1) Par tādas ierīces (arī datorprogrammas) neatļautu izgatavošanu, realizēšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kas izgatavota vai pielāgota, lai ietekmētu automatizētas datu apstrādes sistēmas resursus nolūkā veikt šajā likumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, vai ja minētā ierīce citādā veidā tiek padarīta izmantojama, –

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no piecdesmit minimālajām mēnešalgām līdz tūkstoš minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radītas smagas sekas,–

fizisko personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, bet juridisko personu soda ar likvidāciju vai ar tiesību ierobežošanu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu no tūkstoš minimālajām mēnešalgām līdz pieciem tūkstošiem minimālo mēnešalgu."

11. Izslēgt 245.pantu.

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likuma "Grozījumi Krimināllikumā", kas paredz juridiskās personas kriminālatbildību, spēkā stāšanos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

V.Muižniece